Продукти на фирма Булкор

arrow

Добри и безопасни условия на труд в Булкор ЕООД


„БУЛКОР” ЕООД подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.027-0007-C01 по проект „Подобряване условията на труд на служителите във фирма „Булкор” ЕООД”

Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.027 „МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд” и е финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ за периода 2014-2020 г., чрез Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група „Костенец 2010“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проектното предложение е да се подобри работната среда в „Булкор“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Обща стойност: 99 295,57 лв., от които 84 401,24 лв. европейско и 14 894,33 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 01.07.2018 г. и е с продължителност 13 месеца.


------


Фирма „Булкор” стана партньор и един от основните спонсори на Хартиен Арт Фест 2011, проведен между 03.05 – 30.06, организиран от Фондация Аматерас.


В тазгодишното първо издание на Фестивала, продукти на фирма „Булкор” направиха „Хартиената улица”, баровете и местата за отдих, едно забележително явление. Те повлияха благоприятно на Еко идеите в екологичен и образователен аспект.

Също така „Булкор” предостави своите хартиени шпули за изработката на мебели и барове на Rila Open Air Festival, който се проведе между 8 - 10.07.2011 г. в Рила планина. Идеята на този фестивал ни насочи към разделното изхвърляне на отпадъците и тяхното рециклиране.


Снимки от събитието


 


Всички права запазени Булкор 2010

Създаден от 2p web design studio